Oswietlenie_Stypulow_2

Ulica z nowym oświetleniem drogowym

Nowe oświetlenie drogowe w Stypułowie. gmina Kożuchów