Edukacja

Na terenie gminy Kożuchów działają następujące placówki oświatowo-wychowawcze:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

22 Lipca 45

67-120 Kożuchów

tel. 68 355 33 94, 68 355 24 45

e-mail: sekretariat@zsp5kozuchow.pl

www.zsp5kozuchow.pl

Dyrektor: Irena Szwarc

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Kożuchowie

Chopina 11

67-120 Kożuchów

tel. 68 355 20 49

e-mail: sp1@kozuchow.pl, sp1kozuchow@vp.pl

http://sp1-kozuchow.strefa.pl

Dyrektor: Arkadiusz Sidor

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kożuchowie

22 Lipca 12

67-120 Kożuchów

tel./fax: 68 355 33 20

e-mail: sekretariat@sp2kozuchow.pl

http://sp2kozuchow.pl

Dyrektor: Katarzyna Gaczyńska

Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym

Mirocin Dolny 28

67-120 Kożuchów

tel., fax: 68 388 14 24

e-mail: spmd@wp.pl

https://szkola-mirocin.edupage.org/news/

Dyrektor: Elwira Hajnos-Pituch

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stypułowie

Stypułów 68b

67-120 Kożuchów

tel. 68 352 41 32

Dyrektor: Agnieszka Alaszewicz

Przedszkole Miejskie nr 1 w Kożuchowie

22 Lipca 45

67-120 Kożuchów

tel. 68 355 24 58, 691 552 458

e-mail: przedszkolenr1@op.pl

http://www.pm1-kozuchow.pl

http://www.facebook.com/pm1kozuchow

Dyrektor: Ewa Bembnowicz

 

Publiczne Przedszkole nr 3 w Kożuchowie

Górska 17

67-120 Kożuchów

tel., fax: 68 355 42 25

Dyrektor: Ewa Krawczyk