Pomoc społeczna

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
ul. 1 Maja 40
67-120 Kożuchów
tel. 68 35 53 376
fax: 68 35 53 376
e-mail: ops@kozuchow.pl

Kierownik: Anna Kozłowska

 

Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga rodzinom oraz osobom samotnym w trudnych sytuacjach życiowych. Placówka udziela pomocy z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (m.in. zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna), pomocy społecznej (wspieranie osób ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych, długotrwale lub ciężko chorych, ofiar przemocy w rodzinie, uzależnionych od alkoholu, bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych) i rozwiązywania problemów alkoholowych.