Do pobrania

URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Rejestracja urodzeń
rozmiar pliku: 1.2 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
10. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki  żony ojca składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
rozmiar pliku: 720.6 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
11. Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa,
rozmiar pliku: 895.9 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
12. Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
rozmiar pliku: 779.4 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
13. Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa
rozmiar pliku: 752.7 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
14. Uzupełnienie aktów stanu cywilnego
rozmiar pliku: 1.8 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
15. Sprostowanie aktów stanu cywilnego
rozmiar pliku: 1.8 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
16. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej
rozmiar pliku: 1.9 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
17. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do UE
rozmiar pliku: 1.9 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
18. Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
rozmiar pliku: 1.7 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
19. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
rozmiar pliku: 1.2 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
2. Zawarcie związku małżeńskiego w USC jego rejestracja
rozmiar pliku: 1.8 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
20. Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
rozmiar pliku: 2.2 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
21. Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym
rozmiar pliku: 1.3 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
22. Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska
rozmiar pliku: 1.5 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
23. Przyjęcie przez Kierownika USC oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy
rozmiar pliku: 1.0 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
24. Wydawanie wielojęzycznego standardowego formularza - tłumaczenie pomocnicze
rozmiar pliku: 2.0 MiB
data dodania: 14 października 2020
3. Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego na wniosek i we wskazanym miejscu
rozmiar pliku: 1.6 MiB
data dodania: 13 października 2020
4. Załatwienie spraw związanych za zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
rozmiar pliku: 1.6 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
5. Rejestracja zgonów
rozmiar pliku: 1.0 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
6. Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
rozmiar pliku: 3.5 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
7. Rejestracja urodzeń/małżeństw/zgonów, poza granicami RP i nie zostały zarejestrowane
rozmiar pliku: 3.1 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
8. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
rozmiar pliku: 3.4 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
9. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem USC
rozmiar pliku: 1.4 MiB
data dodania: 27 lipca 2016
WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY
DL-1 Deklaracja leśny
rozmiar pliku: 56.7 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
DN-1 Nieruchomosc Od Lipca 2019
rozmiar pliku: 78.7 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
DR-1 Deklaracja - rolny
rozmiar pliku: 68.8 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
DT-1 2019
rozmiar pliku: 73.0 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
DT-1A 2019
rozmiar pliku: 64.8 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
IL-1 Las
rozmiar pliku: 47.5 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
IN-1 Nieruchomosc
rozmiar pliku: 66.6 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
IR-1 Rolny
rozmiar pliku: 54.1 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
Wniosek o wydanie zaświadczenia
rozmiar pliku: 82.4 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
ZDL-1 Załącznik leśny
rozmiar pliku: 37.0 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZDL-2 Załącznik leśny - zwolnione
rozmiar pliku: 36.9 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZDN-1 Zalacznik Nieruchomosc
rozmiar pliku: 42.4 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZDN-2 Załącznik nieruchomości - zwolnione
rozmiar pliku: 42.2 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZDR-1 Zalacznik Rolny
rozmiar pliku: 39.6 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZDR-2 Zalacznik Rolny Zwolnione
rozmiar pliku: 38.3 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIL-1 Zalacznik Las
rozmiar pliku: 36.5 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIL-2 Załącznik - las zwolnione
rozmiar pliku: 36.4 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIL-3 Załącznik las
rozmiar pliku: 38.5 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIN-1 Nieruchomosc
rozmiar pliku: 40.9 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIN-2 Nieruchomosc
rozmiar pliku: 40.7 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIN-3 Nieruchomość
rozmiar pliku: 38.6 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIR-1 Załącznik rolny
rozmiar pliku: 39.0 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIR-2 Załącznik rolny
rozmiar pliku: 38.0 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
ZIR-3 Rolny
rozmiar pliku: 38.5 KiB
data dodania: 1 lipca 2019
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
02. Podatek akcyzowy
rozmiar pliku: 45.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
03. Ustalenie nr porządkowego dla nieruchomości
rozmiar pliku: 57.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
04. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki
rozmiar pliku: 40.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
05. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rozmiar pliku: 44.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
05. ZAŁ.1 Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu działki
rozmiar pliku: 15.6 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
06. Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów
rozmiar pliku: 47.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
06. ZAŁ.1 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i krzewów
rozmiar pliku: 21.8 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
Przykładowy wniosek na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.
rozmiar pliku: 19.8 KiB
data dodania: 30 czerwca 2020
wniosek na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej z przejęciem gwarancji. (przykładowy)
rozmiar pliku: 22.3 KiB
data dodania: 21 maja 2020
Wniosek o dodatek energetyczny
rozmiar pliku: 710.2 KiB
data dodania: 28 stycznia 2021
Wniosek o dodatek mieszkaniowy.
rozmiar pliku: 38.0 KiB
data dodania: 28 stycznia 2021
Wniosek o dotacje - wymiana pieca.
rozmiar pliku: 24.6 KiB
data dodania: 14 lutego 2020
Wniosek o nadanie nr dla nieruchomości
rozmiar pliku: 15.3 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.
rozmiar pliku: 55.5 KiB
data dodania: 14 sierpnia 2020
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
rozmiar pliku: 36.0 KiB
data dodania: 7 kwietnia 2021
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
rozmiar pliku: 61.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
rozmiar pliku: 36.9 KiB
data dodania: 26 lutego 2020
Wniosek o wydanie wypisu działki
rozmiar pliku: 15.4 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
Wniosek o wydanie zaświadczenia - mpzp
rozmiar pliku: 16.8 KiB
data dodania: 26 marca 2019
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
rozmiar pliku: 145.5 KiB
data dodania: 28 stycznia 2021
Wniosek o zagospodarowaniu przestrzennym
rozmiar pliku: 17.0 KiB
data dodania: 17 września 2020
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
rozmiar pliku: 17.6 KiB
data dodania: 7 stycznia 2021
wniosek- ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB DRZEW
rozmiar pliku: 23.1 KiB
data dodania: 30 czerwca 2020
Zaświadczenie o położeniu działki na obszarze rewitalizacji.
rozmiar pliku: 27.5 KiB
data dodania: 3 kwietnia 2020
Zawiadomienie  o zajęciu pasa drogowego drogi gminnej  w celu usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z drogą
rozmiar pliku: 17.6 KiB
data dodania: 21 maja 2020
Zgłoszenie Zbiornika I Przydomowej
rozmiar pliku: 93.0 KiB
data dodania: 15 lutego 2018
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
01. Udostępnienie informacji publicznej
rozmiar pliku: 57.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
01. ZAŁ.1  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
rozmiar pliku: 14.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - STYPENDIA SZKOLNE
02. Stypendia szkolne
rozmiar pliku: 30.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
Wniosek o stypendium szkolne
rozmiar pliku: 51.6 KiB
data dodania: 6 sierpnia 2018
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - ZASIŁKI SZKOLNE
03. Zasiłek szkolny
rozmiar pliku: 30.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
Wniosek o zasiłek szkolny
rozmiar pliku: 59.5 KiB
data dodania: 6 sierpnia 2018
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA - DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
 Wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
rozmiar pliku: 35.5 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
 Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym
rozmiar pliku: 60.2 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
rozmiar pliku: 21.2 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
rozmiar pliku: 522.7 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
Oświadczenie O Otrzymaniu Lub Nie Otrzymaniu Pom  De Minimis
rozmiar pliku: 54.0 KiB
data dodania: 27 lipca 2016
WYDZIAŁ SPOŁECZNY - DOWODY OSOBISTE
1. Osobiste (w urzędzie) załatwianie sprawy dowodu osobistego
rozmiar pliku: 22.6 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
1. ZAŁ.2 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
rozmiar pliku: 88.4 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
1A. Elektroniczne załatwianie sprawy dowodu osobistego
rozmiar pliku: 60.0 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
Nowy wniosek o wydanie dowodu osobistego.
rozmiar pliku: 684.3 KiB
data dodania: 14 lutego 2020
WYDZIAŁ SPOŁECZNY - EWIDENCJA LUDNOŚCI
2. ZAŁ.1 Pełnomocnictwo
rozmiar pliku: 34.0 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
2.1. Zameldowanie cudzoziemcow na pobyt staly lub czasowy
rozmiar pliku: 45.0 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
2.1. ZAŁ.1 Pełnomocnictwo
rozmiar pliku: 34.0 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
3. Wymeldowanie - obywatele Polscy i cudzoziemcy
rozmiar pliku: 41.0 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
3. ZAŁ.1 Pełnomocnictwo
rozmiar pliku: 34.0 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
4. Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej
rozmiar pliku: 38.5 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
5. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
rozmiar pliku: 38.5 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
6. Numer PESEL
rozmiar pliku: 42.5 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
Wniosek o Udostępnienie Danych Jednostkowych Z Rejestru Mieszkńców Oraz Rejestru PESEL
rozmiar pliku: 480.5 KiB
data dodania: 14 stycznia 2019
Zgłoszenie pobytu czasowego
rozmiar pliku: 1.5 MiB
data dodania: 13 stycznia 2019
Zgłoszenie pobytu stałego
rozmiar pliku: 1.5 MiB
data dodania: 13 stycznia 2019
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
rozmiar pliku: 1.1 MiB
data dodania: 13 stycznia 2019
Zgłoszenie Wyjazdu Poza Granice Rzeczypospolitej Polskiej
rozmiar pliku: 209.0 KiB
data dodania: 13 stycznia 2019
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
rozmiar pliku: 1.2 MiB
data dodania: 14 stycznia 2019
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
rozmiar pliku: 1.1 MiB
data dodania: 14 stycznia 2019
WYDZIAŁ SPOŁECZNY - UDOSTĘPNIENIE DANYCH
7. Udostepnianie danych w trybie Jednostkowym z rejestru dowodów osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
rozmiar pliku: 41.5 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
7. ZAŁ.1 Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
rozmiar pliku: 29.9 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
7. ZAŁ.2 Wniosek o udostepnienie danych w trybie Jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
rozmiar pliku: 29.8 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
8. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców
rozmiar pliku: 42.0 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
8. ZAŁ.1 Wniosek o udostępnienie danych
rozmiar pliku: 31.4 KiB
data dodania: 28 lipca 2016
Wniosek o wypłacenie należności z tytułu utraty wynagrodzenia
rozmiar pliku: 173.6 KiB
data dodania: 18 marca 2020
WYDZIAŁ FUNDUSZY I INWESTYCJI

dokumenty dotyczące przyznawania patronatu Burmistrza

Zgłoszenie Zbiornika I Przydomowej
rozmiar pliku: 93.0 KiB
data dodania: 15 lutego 2018
Zgłoszenie Zbiornika I Przydomowej
rozmiar pliku: 93.0 KiB
data dodania: 15 lutego 2018