Nasze inwestycje

Realizujemy ambitne projekty

Kożuchów znajduje się w południowej części województwa lubuskiego. To bardzo dobrze rozwijająca się gmina w tej części Polski. Położenie gminy w sąsiedztwie Nowej Soli, Zielonej Góry, ważnego dla rejonu środkowo-zachodniej Polski ośrodka administracyjnego, przemysłowego i akademickiego, dobre powiązanie z siecią dróg o znaczeniu wojewódzkim i krajowym oraz niewielka odległość od granicy z Niemcami stwarzają możliwości rozwoju gminy.

Dzięki dużym inwestycjom Kożuchów staje się miastem przyjaznym dla biznesu. Sprzyja inwestorom i otwiera się przed nimi ciekawe możliwości rozwoju.

Aby mieszkańcom żyło się lepiej, a turystom odwiedzającym gminę poprawił komfort podróżowania, włodarz miasta inwestuje w drogi, które poprawiają bezpieczeństwo ruchu.

Bezpieczne drogi:

Rok 2019: 

Rozbudowa drogi nr 3007F ul. Zygmuntowska w Kożuchowie

2 października 2019 roku rozpoczęły się prace budowlane  inwestycji          pt . ” Rozbudowa drogi nr 3007F ul. Zygmuntowska w Kożuchowie” obejmować  będzie swym zakresem rozbudowę drogi powiatowej na odcinku około 120m. Zostanie wykonana droga wraz z chodnikiem i połączona zostanie nowa konstrukcja nawierzchni z nawierzchnia istniejącą (połączenie proj. odcinka drogi z drogą wojewódzką).

    

Budowa chodnika na odc. Kożuchów – Czciradz przy drodze wojewódzkiej NR 283.                                                                                            Tak długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja dobiegła końca. Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca Gminy Kożuchów z Zarządem Dróg Woj. Gmina Kożuchów udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 246.564,00 zł. W ramach prac został wykonany chodnik o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 2,00 m, chodnik jest usytuowany przy jezdni, zostały zamontowane urządzenia zabezpieczające ruch pieszych. Dzięki inwestycji poprawiło się bezpieczeństwo pieszych, a także kierowców w drogi gdzie panuje bardzo duży ruch, w przyszłym roku będzie dalsza kontynuacja inwestycji.

                                      

W maju 2015 r. nastąpił ostateczny odbiór jednej z najtrudniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat w Kożuchowie – remont ulicy Kraszewskiego. Wymieniono infrastrukturę podziemną, powstały nowe chodniki z kostki betonowej brukowej i ścieżka rowerowa. Droga została wykonana w ramach programu: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Koszt: 4, 76 mln zł, w tym 1, 64 mln dotacji z budżetu państwa.

W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w gminie Kożuchów realizowane są ważne inwestycje drogowe, które w efekcie ułatwią komunikację i poprawią bezpieczeństwo ruchu:

 • we współpracy z Powiatem Nowosolskim remontowana jest droga w Studzieńcu
 • w partnerstwie z Powiatem oraz Miastem Zielona Góra modernizowana jest droga w Radwanowie
 • trzecia inwestycja w ramach tego programu to – przebudowa ul. Młynarskiej, Koszarowej, Rataja i Kościuszki w Kożuchowie.

Oto kolejne realizowane projekty drogowe:

 • przebudowa drogi na ul. Osiedle XXX-lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym. Za ponad 3 mln zł przebudowana została droga i chodnik oraz wytyczono nową organizację ruchu. Niedługo na tym odcinku zainstalowane zostanie oświetlenie drogowe.
 • od 2017 r. trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno – Drwalewice. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln zł.
 • w Solnikach, od skrzyżowania z drogą powiatową do końca miejscowości przebudowano zniszczoną nawierzchnię jezdni, wybudowano chodniki, zjazdy do posesji, przepust drogowy oraz odwodnienie. To ważny fragment drogi gminnej Cisów – Solniki. Prace te kosztowały gminę ponad prawie 1,6 mln zł.
 • w Stypułowie zainwestowaliśmy w nowe oświetlenie drogowe. W ramach umowy wykonano również przyłączenie do sieci energetycznej. Koszt tego zadania wynosi prawie 214 tys. zł.

Dbamy o zabytki i kulturę

 • Na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego w Kożuchowie, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja, wykonane zostały prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch płyt nagrobnych. Fundusze ( prawie 31 tys. zł) pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych. Zakres prac określony został przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji. Przeczytaj więcej o tym wyjątkowym zabytku.
 • W ramach projektu „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa – etap I” finansowanego ze środków Lubuskiego RPO starówka w Kożuchowie zyskała drugie życie. Iluminacja murów obronnych i zamku sprawia, że nocą śródmieście wygląda jeszcze piękniej. Dzięki projektowi „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa – remont Zamku” rezydencja książęca z początku XIV wieku odzyskała swój barokowy blask. Teraz odnowiona elewacja przyciąga wzrok oraz obiektywy aparatów odwiedzających turystów.
 • Wraz z niemiecką gminą Schwepnitz zrealizowaliśmy projekt „Polsko – Niemieckie Spotkania z Kulturą Ludową“, w ramach którego w salach kożuchowskiego zamku zorganizowaliśmy warsztaty rękodzieła, występy zespołów ludowych i wspólną biesiadę. Był to jeden z szeregu projektów promujących kulturę i współpracę z partnerską gminą Schwepnitz w Niemczech.
 • Kolejną zakończoną inwestycją był remont ponad 100-letniej zabytkowej wieży ciśnień przy ul. Szprotawskiej w Kożuchowie, wyróżnionej w konkursie Zabytek Zadbany 2016 w kategorii specjalnej – architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.
 • Zależy nam na tym, aby dzieci i młodzież ciekawie i aktywnie spędzały czas w naszym mieście. Z myślą o nich zbudowaliśmy skatepark, a w przyszłości powstanie nowoczesna hala sportowa.

Bezpieczeństwo i higiena życia

 • Inwestycja „Rozbudowa Infrastruktury Jednostek OSP Gminy Kożuchów Ujętych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” to prawie 4 mln zł na rozbudowę dwóch remiz OSP, a także zakup wozu ratowniczo-gaśniczego. Solidna realizacja świadczy o naszym profesjonalizmie i dobrym przygotowaniu do realizacji projektu.
 • Remont Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej to jedna z inwestycji realizowanych w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowo uzdatnianej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów”. Wartość całego przedsięwzięcia to 15 mln zł, przy czym 50% tej kwoty to środki pozyskane z Unii Europejskiej. Wśród wykonanych prac jest m.in.
  • modernizacja oczyszczalni ścieków
  • budowa kanalizacji w Czciradzu
  • przebudowa przepompowni przy ul. Zygmuntowskiej
  • rewitalizacja wieży ciśnień
  • remont Stacji Uzdatniania Wody (zostały zamontowane nowe urządzenia na hali filtrów, wyremontowane zbiorniki na uzdatnioną wodę, wymieniono też rurociągi technologiczne i zbiorniki popłuczyn).

Sport, kultura fizyczna i rekreacja

 • Remont stadionu miejskiego w Kożuchowie – Orlik Lekkoatletyczny

Gmina na budowę orlika lekkoatletycznego otrzymała dofinansowanie  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Inwestycja podzielona została na dwa etapy. Pierwszy to budowa orlika. Drugi zakłada budowę trybun, szatni i oświetlenia. Na stadionie przy ul. Zielonogórskiej w Kożuchowie ma powstać sześciotorowa bieżnia do biegów na setkę, a także czterotorowa bieżnia do biegów na 200 m, 400 m i o wiele dłuższych. Oprócz tego miejsce do skoku w dal i trójskoku, a także skoku wzwyż. Nie zapomniano też o rzutni do kuli i oszczepu. Stadion gotowy będzie 30 października przyszłego roku. Co więcej,  obiekt jest certyfikowany przez Polski Związek Lekkoatletyczny, a to oznacza, że będzie można na nim rozgrywać ogólnopolskie zawody.  Całość ma kosztować 2 mln 874 tys. 270,64 zł. Ministerstwo Sportu dofinansowuje ją w 50 proc.  Resztę pokryje gmina z własnego budżetu.

Jedną z zaplanowanych na ten rok inwestycji jest także budowa trybun i budynku socjalnego na stadionie. Przy płycie głównej boiska planowane jest utworzenie trybun z miejscami dla 700 osób, z czego 400 miejsc będzie pod zadaszeniem. Utworzenie kolejnych 300 miejsc planowane jest przy płycie treningowej. W projekcie założona jest także budowa zaplecza socjalno-szatniowego dla zawodników, szatnia sędziów i pomieszczenie dyrekcji MOSiR-u wraz z pomieszczeniem gospodarczym. Ponadto, planowane jest oświetlenie płyty głównej i treningowej stadionu z przyłączami, pomieszczenie dla spikera z nagłośnieniem, a także toalety dla widowni. Projekt kosztował 43 tys. 50 zł.

 

Kąpielisko w Kożuchowie.

Z roku na rok zmieniają się kożuchowskie glinianki. Stały się jednym z chętniej odwiedzanych miejsc wypoczynkowych w gminie. W lipcu na terenie glinianek zamontowano przenośne trybuny przy boisku plażowej piłki siatkowej, w ramach projektu pn. „Piłkę chwytamy, w siatkówkę pogramy 2019”. Otrzymaliśmy na nie dofinansowanie w wysokości 6.800 zł. W sierpniu doposażono plac zabaw o urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Nowe sprzęty zamontowano w ramach projektu realizowanego przez kożuchowskie stowarzyszenie Vitium. W lipcu br. zawarto umowę na budowę drugiej promenady na kożuchowskich gliniankach, natomiast pod koniec września rozpoczęła się „Budowa chodnika przy gliniankach w Kożuchowie”. Chodnik wykonywany jest z kostki betonowej w kolorze grafitowym o szerokości 2 m i długości 86 m. Koszt inwestycji to 53 tys. 239,32 zł brutto.

Budowa oświetlenia w Gminie Kożuchów

Na początku października 2019 roku odebrano inwestycję pn. „Rozbudowa Oświetlenia Drogowego w gminie Kożuchów”. Nowe oświetlenie powstało w Broniszowie, na ul. Kraszewskiego, Piaskowej i Koszarowej w Kożuchowie oraz w Podbrzeziu Dolnym przy ul. Kolonia Górska. Koszt inwestycji to 262 tys. 761,42 zł. Zakres prac obejmował: budowę linii kablowej oświetlenia drogowego (około 2400 m), montaż latarń ulicznych wraz z wysięgnikami oraz oprawami LED – 54 szt., w tym montaż 28 słupów aluminiowych oświetleniowych o wysokości 8 m, montaż 25 słupów aluminiowych oświetleniowych o wysokości 7 m, montaż słupa aluminiowego oświetleniowego o wysokości 6 m oraz montaż szafki oświetleniowej z zasilaniem. Nowe latarnie stanęły także przy drogach w Mirocinie Górnym, Mirocinie Dolnym, Radwanowie/Broniszowie, Kożuchowie oraz w Podbrzeziu Górnym. Łącznie ponad pół miliona złotych w tym roku gmina przeznaczyła na projekty i wykonanie inwestycji oświetlenia.