Dla mieszkańców


SUBBUS

Rozkład jazy autobusów:

http://subbus.nowasol.pl/rozklad-jazdy

Linia nr 9

http://subbus.nowasol.pl/sites/default/files/zalaczniki/Linia%209.pdf

Linia nr 10

http://subbus.nowasol.pl/sites/default/files/zalaczniki/Linia%20nr%2010_0.pdf

Linia nr 18

http://subbus.nowasol.pl/sites/default/files/zalaczniki/Linia%20nr%2018.pdf

Linia nr 19

http://subbus.nowasol.pl/sites/default/files/zalaczniki/Linia%20nr%2019.pdf

Ważne telefony

Europejski numer alarmowy – 112

Policja – 997

Straż Pożarna – 998

Pogotowie Ratunkowe – 999

Komisariat Policji w Kożuchowie – +48 477933400   (czynny do godz. 15, później przekierowanie do Nowej Soli)

Straż Miejska – 68 355 24 12

Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchowie – 691 273 569

Zabytkowa budowla z białą elewacją

Kultura i sport

KULTURA

Centrum Kultury ,,Zamek”

Kontakt:
Centrum Kultury ,,Zamek”
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 35 36
e-mail: promocja@zamekkozuchow.pl
www.zamekkozuchow.pl
Godziny pracy:
pon.-pt.: godz. 8.00-18.00
sob.-niedz.: godz. 10.00-18.00
Dyrektor: Anna Kulczycka
e-mail: dyrektor@zamekkozuchow.pl
tel. 601 868 555

Początki działalności domu kultury w Kożuchowie sięgają lat 70. Obecnie w ośrodku działa wiele sekcji tematycznych, m.in. dziennikarska, malarstwo dla dorosłych, zajęcia manualne, studio wokalne Redis, nauka gry na pianinie, akordeonie i gitarze, dziecięca grupa muzyczna, zajęcia z aerobiku, baletowe, teatr tańca. Odbywają się również zajęcia dla seniorów, takie jak: chór, nordic walking, warsztaty plastyczne i kurs komputerowy. Centrum Kultury „Zamek” obejmuje swoim zasięgiem także działalność Orlika. Od początku swej działalności dom kultury w Kożuchowie organizował festyny, imprezy kulturalne, wystawy, wernisaże, zajęcia w czasie wakacji i ferii zimowych, różnego rodzaju konkursy, koncerty, występy kabaretów, obchody świąt historycznych, lokalnych.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kożuchowie

Kontakt:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel./fax: 68 355 22 58
e-mail: bibliotekakozuchow@op.pl
http://biblioteka.kozuchow.pl/
Godziny pracy:
pon.-pt.: godz. 8.00-18.00
Dyrektor: Anna Kulczycka

Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy w Kożuchowie jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie ustawy o bibliotekach i według statutu nadanego przez organizatora, czyli Urząd Miejski w Kożuchowie. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Zielonej Górze sprawuje nadzór merytoryczny. Biblioteka mieści się w średniowiecznym zamku (więcej informacji w zakładce „Historia i zabytki”).
Biblioteka pomaga rozwijać i zaspokajać potrzeby czytelnicze, edukacyjne i informacyjne osobom w każdym wieku, upowszechniać wiedzę, naukę i rozwijać kulturę. Dysponuje bogatymi, stale aktualizowanymi zbiorami: wydawnictwami informacyjnymi, naukowymi, popularnonaukowymi, literaturą piękną polską i obcą. Każdy znajdzie tu dla siebie coś ciekawego, ponieważ biblioteka oferuje również szeroki wybór literatury relaksującej, powieści obyczajowych, psychologicznych, sensacyjnych, historycznych i fantastycznych oraz nowości dla dzieci i młodzieży.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej

Kontakt:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 22 58
e-mail: tpzk.stowarzyszenie@op.pl
http://tpzk.org.pl/
Prezes: Zdzisław Szukiełowicz

Celem Towarzystwa jest promocja miasta i gminy Kożuchów w kraju i za granicą, inspirowanie i rozwijanie inicjatyw z zakresu kultury, oświaty, zmierzających do rozwoju miasta i gminy Kożuchów, inicjowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych zachowanych zabytków i innych obiektów historycznych, ochrona wartości historycznych, kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych, przyrodniczych Kożuchowa i okolic, integracja mieszkańców gminy. Stowarzyszenie m.in. gromadzi materiały dotyczących miasta i gminy Kożuchów, wspiera inicjatywy miejscowych twórców kultury, inicjuje i koordynuje badania nad przeszłością Kożuchowa, uczestnicy w ochronie materialnego dziedzictwa miasta i okolic.

Stowarzyszenie Orkiestra Kożuchowska
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Stypułowa i Okolic
Stypułów 83
67-120 Kożuchów

Kożuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe
ul. Piaskowa 12b/28
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Broniszów i Radwanów
Broniszów 45A
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych,
Uzależnionych i Bezrobotnych EN-GEDI
ul. 1 Maja 21/1
67-120 Kożuchów

Fundacja ARS ACTIVA
ul. Podgórna 31b/49
65-213 Zielona Góra

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna EDEN
ul. Anny Haller 1
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie Transportu Drogowego z siedzibą w Kożuchowie
Pl. Zwycięstwa 1A
67-120 Kożuchów

Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych
Lubuski Oddział Regionalny w Kożuchowie
ul. Rynek 1
67-120 Kożuchów

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK”WIARUS”
ul. Głogowska 3
67-120 Kożuchów

Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego
Ognisko Muzyczne w Kożuchowie

Kółko Rolnicze Zespół Śpiewaczy Stypułowianie
Stypułów 90

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi HDK WIARUS
ul. 22 Lipca 14a/9
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Lubuskich Mirocin Górny, Mirocin Średni, Mirocin Dolny ‘MIROTKA’
Mirocin Średni 7
67-1320 Kożuchów

Stowarzyszenie Kożuchowska Dwójka przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie
ul. 22 Lipca 12
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Książ Śląski
Książ Śląski 25A
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie KOART
ul. Młynarska 6
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie Czarna Struga
Książ Śląski 52A
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie Przyjaciół Studzieńca
Studzieniec 6
67-120 Kożuchów

SPORT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ( MOSiR)

Dyrektor – Marcin Janik
Siedziba – ul. Zielonogórska 24. 67-120 Kożuchów
tel. 508 284 902

Cel i zakres działania:

– rozwijanie i udostępnianie przekazanej do zarządzania materialnej bazy sportowo-rekreacyjnej do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz szkolenia sportowego;
– popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych,
– świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej stanowiącej podstawę aktywnego wypoczynku i rekreacji dla szerokich warstw społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych.

Do podstawowych zadań należy:

– zagospodarowanie oraz zapewnienie właściwej eksploatacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
obiektów, terenów oraz miejsc do tego przeznaczonych,
– udostępnianie obiektów i urządzeń znajdujących się w dyspozycji Ośrodka dla celów
szkolenia, sportowego oraz rekreacji ruchowej prowadzonej przez stowarzyszenia sportowe oraz
współpraca w dziedzinie kultury fizycznej ze szkołami oraz innymi jednostkami i organizacjami;
– prowadzenie form nowatorskich i eksperymentalnych poprzez zakładanie własnych sekcji,
organizowanie seminariów, oraz prowadzenie prelekcji i szkoleń w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej;
– zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych;
– organizacja zajęć, zawodów i  imprez sportowo-rekreacyjnych;
– wprowadzanie i wspieranie rozwoju nowych dyscyplin sportowych, celem poszerzania oferty sportowo
rekreacyjnej dla mieszkańców;
– przygotowanie i realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży i osób dorosłych;
– popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;
– rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej.

Ośrodek może ponadto prowadzić uboczną działalność gospodarczą, w szczególności:

– prowadzenie usług hotelarskich;
– świadczenie odpłatnych usług w zakresie sportu i rekreacji;
– wynajmowanie pomieszczeń i obiektów innym podmiotom.

MOSiR dysponuje obiektami takimi jak:

– Stadion Miejski przy ul. Zielonogórskiej 24 w Kożuchowie,
– Orlik przy Stadionie Miejskim w Kożuchowie,
– kąpielisko przy ul. Moniuszki w Kożuchowie,
– plac zabaw przy ul. Kościuszki w Kożuchowie,
– plac zabaw przy ul. Spacerowej w Kożuchowie,
– SkatePark w Podbrzeziu Dolnym,
– boisko sportowe w m. Czciradz,
– boisko sportowe w m. Książ Śląski,
– boisko sportowe w m. Mirocin Średni,
– boisko sportowe w m. Radwanów,
– boisko sportowe w m. Studzieniec,
– boisko sportowe w m. Stypułów,

Miejski Klub Sportowy KORONA
ul. Zielonogórska 24
67-120 Kożuchów

Uczniowski Klub Sportowy MIROTKA
Mirocin Dolny 28
67-120 Kożuchów

Klub Szachowy ODRODZENIE
ul. 22 Lipca (pawilon)
67-120 Kożuchów

Nowosolski Klub Karate KYOKUSHIN
67-100 Nowa Sól, ul. Sadowa 3

Stowarzyszenie AUTO-MOTO Kożuchów
Mirocin Dolny 57A
67-120 Kożuchów

Uczniowski Klub IPPON
ul. Chopina 11
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania CYRUSIK
Czciradz 34
67-120 Kożuchów

Ludowy Klub Piłkarski
Stypułów 59
67-120 Kożuchów

Kożuchowskie Stowarzyszenie AGOS
ul. Juliana Tuwima10, Podbrzezie Dolne
67-120 Kożuchów

Ludowy Zespół Sportowy CUPRUM Czciradz
Czciradz 40/2
67-120 Kożuchów

Stowarzyszenie Wspierające Kulturę Fizyczną i Ochronę Zdrowia
ul. 22 Lipca 5
67-120 Kożuchów

Uczniowski Klub Sportowy „OPTYMIST”
ul. 22 Lipca 12
67-120 Kożuchów

Uczniowski Klub Sportowy „BERYL” przy ZSOiZ w Kożuchowie
ul. 22 Lipca 5
67-120 Kożuchów

Uczniowski Klub Sportowy „STOKROTKA”
Sokołów 21
67-120 Kożuchów

Uczniowski Klub Sportowy KARATE – Kożuchów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie
ul. Wandy 1B/6
67-100 Nowa Sól

Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych Strategia w Kożuchowie
Piaskowa 6A/24
67-120 Kożuchów

Amatorski Klub Siatkarski BASTEJA
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy LIDER KOŻUCHÓW
ul. Kościuszki 26/29
67-120 Kożuchów

Dodaj pliki

Opieka medyczna

 

Gdzie można udać się do lekarza?
Opiekę zdrowotną zapewniają mieszkańcom gminy Kożuchów niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i gabinety prywatne:

Przychodnia Specjalistyczna nr 3
ul. Szprotawska 21
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 20 05

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska ARKA-MED SC
ul. Obywatelska 5
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 20 04
pon.-pt. 8.00-18.00
sob., ndz. nieczynne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska ,PRIMUM SC
ul. Szprotawska 21
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 20 05

NZOZ Podstawowa Opieka Zdrowotna Czesław Kaniewski
ul. Szprotawska 21
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 20 06
pon.-pt.: 8:00-18:00
sob., ndz. nieczynne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Julian Hucko i Partnerzy Ars Medica Bis Sp. z o.o.
ul. Legnicka 19
67-120 Kożuchów
tel. 607 629 171

NZOZ ,,Primum”
ul. Zacisze 4
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 20 05
pon.-pt.: 8.00-18.00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia stomatologiczna DENTICO Monika Mieluch
ul. Konopnickiej 10
67-120 Kożuchów
tel. 509 111 677, 603 165 275
pon.-wt.: 8.00-18.00
śr.: 8.00-14.00
czw.: 8.00-18.00
piąt.: 8.00-14.00

NZOZ En-Med. Poradnie Stomatologiczne i Specjalistyczne
ul. Obywatelska 5
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 25 47

Gabinet stomatologiczny Langer Katarzyna
ul. Szprotawska 21
67-120 Kożuchów
tel. 68 459 94 86
pon.: 13.00-18.00
wt.: 10.30-14.30
śr.: 10.00-15.00
czw.: 10.00-14.30

Gdzie można kupić leki?
W Kożuchowie działała 5 aptek:

Apteka ,,Dr Max”
ul. Rynek 16/17
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 33 66
pon.-pt.: 8.00-20.00
sob.: 8.00-14.00
niedz.: nieczynne

Apteka „Galenus”
ul. 22 Lipca 5
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 27 54
pn.-pt.: 8.00-17.00,
sob.: 9.00-12.00
niedz.: nieczynne

Apteka „Elixir”
ul. Szprotawska 19
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 20 07
pn.-pt.: 8.00-18.30
sob. i niedz.: nieczynne

Apteka „Pod Arkadami”
ul. Legnicka 19
67-120 Kożuchów
tel. 68 307 03 00
pn.-pt.: 8.00-19.00
sb.: 8.00-14.00
niedz.: nieczynne

Apteka ,,Gemini Pharma”
ul. 22 Lipca 3
67-120 Kożuchów
tel. 68 303 01 36
pn. -pt.: 8.30-19.30
sob.: 8.30-14.30
niedz.: 9.30-16.00

Edukacja

Na terenie gminy Kożuchów działają następujące placówki oświatowo-wychowawcze:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

22 Lipca 45

67-120 Kożuchów

tel. 68 355 33 94, 68 355 24 45

e-mail: sekretariat@zsp5kozuchow.pl

www.zsp5kozuchow.pl

Dyrektor: Irena Szwarc

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Kożuchowie

Chopina 11

67-120 Kożuchów

tel. 68 355 20 49

e-mail: sp1@kozuchow.pl, sp1kozuchow@vp.pl

http://sp1-kozuchow.strefa.pl

Dyrektor: Arkadiusz Sidor

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kożuchowie

22 Lipca 12

67-120 Kożuchów

tel./fax: 68 355 33 20

e-mail: sekretariat@sp2kozuchow.pl

http://sp2kozuchow.pl

Dyrektor: Katarzyna Gaczyńska

Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym

Mirocin Dolny 28

67-120 Kożuchów

tel., fax: 68 388 14 24

e-mail: spmd@wp.pl

https://szkola-mirocin.edupage.org/news/

Dyrektor: Elwira Hajnos-Pituch

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stypułowie

Stypułów 68b

67-120 Kożuchów

tel. 68 352 41 32

Dyrektor: Agnieszka Alaszewicz

Przedszkole Miejskie nr 1 w Kożuchowie

22 Lipca 45

67-120 Kożuchów

tel. 68 355 24 58, 691 552 458

e-mail: przedszkolenr1@op.pl

http://www.pm1-kozuchow.pl

http://www.facebook.com/pm1kozuchow

Dyrektor: Ewa Bembnowicz

 

Publiczne Przedszkole nr 3 w Kożuchowie

Górska 17

67-120 Kożuchów

tel., fax: 68 355 42 25

Dyrektor: Ewa Krawczyk

Pomoc społeczna

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
ul. 1 Maja 40
67-120 Kożuchów
tel. 68 35 53 376
fax: 68 35 53 376
e-mail: ops@kozuchow.pl

Kierownik: Anna Kozłowska

 

Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga rodzinom oraz osobom samotnym w trudnych sytuacjach życiowych. Placówka udziela pomocy z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (m.in. zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna), pomocy społecznej (wspieranie osób ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych, długotrwale lub ciężko chorych, ofiar przemocy w rodzinie, uzależnionych od alkoholu, bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych) i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podatki i opłaty

 

Gmina Kożuchów
Rynek 1a
67-120 Kożuchów
tel. 68 355 59 40
fax: 68 355 59 49
e-mail: um@kozuchow.pl

NIP: 925-195-77-86
Regon: 970770327

Opłaty należy dokonywać poprzez nr konta: 60 9673 0007 0000 0000 1007 0002

Konto bankowe do opłat skarbowych dokonywanych z zagranicy:
Urząd Miejski w Kożuchowie
ul. Rynek 1a
67-120 Kożuchów
PL 60 9673 0007 0000 0000 1007 0002
BIC BANK SPÓŁDZIELCZY – POLUPLPR