Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.

Uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubuskiego.