Komunikaty


Zarządzenie Nr 0050.73.2021

W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 0050.73.2021

Zrządzenie Nr 0050.72.2021

W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 0050.72.2021

Zarządzenie Nr 0050.65.2021

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 0050.65.2021

Ogłoszenie

ogłoszenie.

Zagrożenie ASF

ulotka ASF świnie

Ulotka ASF dla podróżnych

Ulotka ASF – bioasekuracja

Ulotka ASF – wystaw

y targi ulotki ASF dziki

Zarządzenie Nr 0050.55.2021

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 0050.55.2021

Zarządzenie Nr 0050.53.2021

W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 0050.53.2021

Zarządzenie Nr 0050.47.2021

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 0050.47.2021

Zarządzenie Nr 0050.46.2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 0050.46.2021

wykaz 3 z 2021

 

Zarządzenie Nr 0050.42.2021

W sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 0050.42.2021

Zarządzenie Nr 0050.40.2021

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Zarządzenie Nr 0050.40.2021