Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego

W dniu 1 września 2017r. Wójt Gminy Niegosławice, Lider projektu, podpisał umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pt. 

„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Oś priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy”
Działanie 2.1 „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego”
Podziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekt realizowany poza formułą ZIT”

Celem projektu jest wdrożenie usług elektronicznych w 15 gminach województwa lubuskiego, dzięki czemu w sposób znaczący podwyższy się standard świadczenia usług administracji samorządowej na szczeblu gminnym. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz realizowanych procesów.

Efektem finalnym projektu będzie ułatwienie dostępu do informacji gromadzonej przez administrację samorządową wszystkim zainteresowanym podmiotom, możliwość dokonywania spraw urzędowych na odległość oraz zapewnienie pełnej interoperacyjności danych, usług, przekazu informacji przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.

Partnerzy projektu: Gmina Babimost, Gmina Bytnica, Gmina Gozdnica, Gmina Gubin o statusie miejskim, Gmina Gubin wiejska, Gmina Kolsko, Gmina Kożuchów, Gmina Krzeszyce, Gmina Lubrza, Gmina Maszewo, Gmina Skąpe, Gmina Zbąszynek, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto Żary

Całkowita wartość projektu: 9 343 434,00 PLN

Łączna kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 7 941 918,83 PLN

 

Wartość projektu dla Gminy … : „kwota do zaplanowania” PLN

Kwota dofinansowania dla Gminy … :  „w tym środki UE 85%” PLN

 

 

Nazwa Gminy Kwota do zaplanowania na 2018 r. w tym środki UE (85%)
Bytnia 550 737,00 468 126,45
Miasto Gubin 364 143,00 309 521,55
Gmina Gubin 361 750,00 307 487,50
Kolsko 568 720,00 483 412,00
Krzeszyce 811 700,00 689 945,00
Lubrza 637 410,00 541 798,50
Skąpe 553 720,00 470 662,00
Maszewo 498 337,00 423 586,45
Niegosławice 635 070,00 539 809,43
Gozdnica 531 720,00 451 962,00
Kostrzyn nad Odrą 910 750,00 774 137,50
Kożuchów 640 180,00 544 153,00
Zbąszynek 671 704,00 570 948,40
Żary 959 293,00 815 399,05
Babimost 648 200,00 550 970,00