Zarządzenie Nr 0050.88.2021

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu .

Zarządzenie Nr 0050.88.2021