Zarządzenie Nr 0050.87.2021

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 0050.87.2021