Nabór uzupełniający na rachmistrza spisowego

Burmistrz Kożuchowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza uzupełniający otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z  przeprowadzeniem  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej  w  2021  r.  spisu  powszechnego  NSP  2021.

Nabór uzupełniający na rachmistrza spisowego