Dyżur przewodniczącego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Ireneusz Drzewiecki będzie pełni dyżur w dniu 30 czerwca br. w godz. 14:00 – 15:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2). Telefon kontaktowy: 68- 355-59 -42.